یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳

بررسی بنیادی شاخص کل

ارزش شاخص کل

ارزش ذاتی شاخص کل چقدر است ؟ هر چند از دید تیم همگام با بورس تحلیل شاخص کل به هیچ وجه نباید اولویت اصلی یک سرمایه گذار باشد و بهتر است فقط بر روی ارزش سبد سهام بسته شده تمرکز کرد.اما با توجه به نگرانی های این روز های سرمایه گذاران حقیقی، در این مقاله […]