یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳

نسبت p/s چیست ؟

نسبت p/s چیست؟

نسبت p/s در بورس چیست ؟  در پاسخ به این سوال باید بگوییم که حرف P نشان دهنده قیمت سهم و حرف S نشان‌دهنده فروش به ازای هر سهم است که در مجموع نسبت قیمت به فروش را تعریف می‌کنند. به طور کلی می‌توان گفت که سهام شرکتی که که دارای فروش بیشتری باشد، طبیعتا […]